Đội Ngũ Điều Hành

Rosee UK với đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời

Ban Giám Đốc

z4985012144374_f580c222c9885a44386ef4530b27297c

Bà Nguyễn Lệ Hằng

Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc

Tốt nghiệp loại Giỏi tại Đại học Công Lập Sunderland Vương quốc Anh, ngành Tài chính Ngân hàng, từng làm việc tại phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI của Vietin Bank Hà Nội, trưởng thành từ môi trường chuyên nghiệp và đẳng cấp, Hằng đã học hỏi và tạo dựng một dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng ISO.

Có xuất thân nền tảng, Hằng luôn cố gắng sống hài hòa, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống đời thường. Cân bằng giữa thời gian làm việc và chăm sóc gia đình – bản thân là mong muốn của cô và Hằngg đã lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng thông qua chuỗi sản phẩm mà cô lựa chọn mang về Việt Nam.

z4698398460017_2e683d44553bd1b4be5ebfa645e77a35

Ông Nguyễn Trọng Đồng

 Phó Giám Đốc Thu Mua

Tốt nghiệp loại Giỏi tại Đại học Công Lập Sunderland Vương quốc Anh, ngành Tài chính Ngân hàng, từng làm việc tại phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI của Vietin Bank Hà Nội, trưởng thành từ môi trường chuyên nghiệp và đẳng cấp, Hằng đã học hỏi và tạo dựng một dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng ISO.

Có xuất thân nền tảng, Hằng luôn cố gắng sống hài hòa, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống đời thường. Cân bằng giữa thời gian làm việc và chăm sóc gia đình – bản thân là mong muốn của cô và Hằngg đã lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng thông qua chuỗi sản phẩm mà cô lựa chọn mang về Việt Nam.

Đội Ngũ Quản Lý

Ông Thái Bình

 Trưởng Phòng Kinh Doanh và Tiếp Thị

Tốt nghiệp loại Giỏi tại Đại học Công Lập Sunderland Vương quốc Anh, ngành Tài chính Ngân hàng, từng làm việc tại phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI của Vietin Bank Hà Nội, trưởng thành từ môi trường chuyên nghiệp và đẳng cấp, Hằng đã học hỏi và tạo dựng một dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng ISO.

Có xuất thân nền tảng, Hằng luôn cố gắng sống hài hòa, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống đời thường. Cân bằng giữa thời gian làm việc và chăm sóc gia đình – bản thân là mong muốn của cô và Hằngg đã lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng thông qua chuỗi sản phẩm mà cô lựa chọn mang về Việt Nam.

Bà Nguyễn Ngọc Anh

 Trưởng Phòng Hành Chính - Kế Toán

Tốt nghiệp loại Giỏi tại Đại học Công Lập Sunderland Vương quốc Anh, ngành Tài chính Ngân hàng, từng làm việc tại phòng Khách hàng Doanh nghiệp FDI của Vietin Bank Hà Nội, trưởng thành từ môi trường chuyên nghiệp và đẳng cấp, Hằng đã học hỏi và tạo dựng một dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng ISO.

Có xuất thân nền tảng, Hằng luôn cố gắng sống hài hòa, cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống đời thường. Cân bằng giữa thời gian làm việc và chăm sóc gia đình – bản thân là mong muốn của cô và Hằngg đã lan tỏa tinh thần này đến cộng đồng thông qua chuỗi sản phẩm mà cô lựa chọn mang về Việt Nam.