Sự kiện

Rosée UK Và Câu Chuyện Chuyển Đổi Số Toàn Diện Để Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nhà sáng lập & Giám đốc Điều hành Rosée UK, khẳng định rằng, chỉ khi hệ thống vận hành “khỏe”, nhân viên – cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng cảm thấy hạnh phúc, thì trải nghiệm khách hàng mới được cải thiện tích cực. Đó chính là động lực để doanh nghiệp này nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số trong suốt gần một năm qua.